Εκτύπωση αυτής της σελίδας
%PM, %24 %753 %2019 %20:%Σεπ

Πρόβλημα ρύπανσης στις 4 περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Επικαλούμενη στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η αρμόδια Επίτροπος Violeta Bulc, σε σημερινή, γραπτή της, απάντηση προς τον Κύπριο ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, αποκαλύπτει ότι, παρόλο που υπάρχει μείωση της ρύπανσης, και οι τέσσερις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρύπανσης μεγάλης κλίμακας.

Στην ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019 ερώτησή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής, ζητούσε από την Κομισιόν να πληροφορηθεί αν έχει προβεί σε αξιολόγηση του κινδύνου και των συνεπειών που μπορεί να έχει το φαινόμενο της αυξανόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και αν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσίευσε πρόσφατα εκτίμηση για τη χαρτογράφηση της ρύπανσης στις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης και για τον έλεγχο των τάσεων όσων αφορά τις από μακρού χαρακτηρισμένες ως επικίνδυνες ουσίες.
Η εκτίμηση βασίστηκε σε δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν κυρίως σε συνάρτηση με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
Καταδεικνύει ότι, παρόλο που υπάρχει μείωση της ρύπανσης, και οι τέσσερις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρύπανσης μεγάλης κλίμακας.

3.. Η οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις υπεράκτιες εργασίες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου όσον αφορά την αδειοδότηση και την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από συμβάντα και ατυχήματα που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Η οδηγία απαιτεί τη θέσπιση σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο φορέα, κράτους μέλους και περιφέρειας. Προβλέπει επίσης ειδικά μέτρα για τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Η οδηγία θεσπίζει επίσης ένα καθεστώς το οποίο βασίζεται σε στόχους και απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να ενισχύουν συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας τους ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων. Επίσης, καθιερώνει υποχρεωτική ανεξάρτητη επαλήθευση των κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον στοιχείων των εγκαταστάσεων.

4.Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να βοηθήσει τα παράκτια κράτη σε όλη την Ευρώπη να αντιδρούν γρήγορα, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν σκάφη επιφυλακής για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων και εξοπλισμό αντιμετώπισης της πετρελαϊκής ρύπανσης, καθώς και την υπηρεσία δορυφορικής παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων CleanSeaNet. Οι εν λόγω υπηρεσίες συμπληρώνουν τους υφιστάμενους πόρους αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία τροποποίηση στις %PM, %24 %795 %2019 %21:%Σεπ